Vill du veta mer om våra automatiska och småskaliga biogasanläggningar
inbjudan-demodagar

Gårdsbaserade biogasanläggningar upp till 74 kW

Vi tillverkar och installerar nyckelfärdiga biogasanläggningar för produktion av grön energi från gårdsegen gödsel.

Våra anläggningar producerar upp till 550 000 kWh/år el och lika mycket värme.

Du investerar

Eftersom det är dags att sänka elfakturan. Eftersom du redan har resurserna. Eftersom det passar din gård. Eftersom solen inte alltid skiner. Eftersom vinden inte alltid blåser.

Det lönar sig

Eftersom du kontinuerligt producerar grön el. Eftersom du inte är lika beroende av elpriserna längre. Eftersom du erhåller investeringsstöd, produktionsstöd samt elcertifikat. Eftersom du får tillgång till en massa gratis värme. Eftersom din gödsel blir mer flytande och lättspridd. Eftersom din gödsel tas upp mycket snabbare. Eftersom du håller dina fasta kostnader under kontroll.

Du bidrar på riktigt

Eftersom du minskar ditt CO₂-avtryck. Eftersom du minskar luktproblem vid spridning. Eftersom du minskar metanutsläpp till atmosfären. Eftersom du vill ta hänsyn till miljön. Eftersom du tänker på kommande generationer.

200

biogasanläggningar i Europa

15

länder

18726

ton koldioxid sparar vi årligen

17340

motsvarande antal bilar som tas ur trafik

Du behöver

Minst 3000 m³ flytgödsel per år och ungefär 200 m² fri yta på din gård.

Du får från oss

En nyckelfärdig automatiserad biogasanläggning som dimensioneras efter dina lokal förutsättningar. Möjlighet att bli en småskalig elproducent med en anläggning som producerar el och värme från gårdens egen gödsel. Fjärrövervakning och support genom vårt egna system.

Biogasen blev ett lyft för fler än lantbrukarna

För drygt ett år sedan kom Annette och Jörgen Larsson på att de ville ha en biogasanläggning på sin gård. Rötkammaren stod blank och fin på gårdsplan i september. Nu har stor del av energin redan sålts till elleverantörer.

Läs mer: Barometern.se.

Biolectrics hundrade biogasanläggning
invigs av Energiministern Turtelboom