Visste du att…

Du är intresserad att veta om anläggningen skulle fungera på din gård? Det gör det säkert! Ange ditt intresse nedan så tar vi kontakt med dig! Vi kan undersöka gasinnehållet i gödseln från din gård för att mer noggrant beräkna gasproduktionen och vilken anläggning som är bäst för din gård. Denna analys är till och med om vi får komma på gårdsbesök med analysresultatet!