Biolectric Sweden AB | biogas-test
Biolectric Sweden säljer och installerar gårdsbaserade biogasanläggningar. Våra anläggningar producerar el, värme och en förbättrad rötrest.
Biolectric, Biolectric Sweden, biolectricsweden, biogas, biogasinstallation, biogasanläggning, samrötning, metangas, metan, rötrest, gödsel, grön energi, gårdbaserad, kraftvärmeverk, kraftvärme, lantbruk, gård, ko, gris, svin, bonde lantbrukare, anarob, energi, stan weyns, victor olsson, john ohlson, mikael merkel, el, energi, värme, restvärme, ström, fredrik sjöholm, testbädd, överskottenergi, uppgraderad biogas
6
page-template-default,page,page-id-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Visste du att…

Du är intresserad att veta om anläggningen skulle fungera på din gård? Det gör det säkert! Ange ditt intresse nedan så tar vi kontakt med dig! Vi kan undersöka gasinnehållet i gödseln från din gård för att mer noggrant beräkna gasproduktionen och vilken anläggning som är bäst för din gård. Denna analys är till och med om vi får komma på gårdsbesök med analysresultatet!