Historik

Startat: 2011

Grundare: Philippe Jans, Jonathan Schrauwen, Jan Palmaers

Priser: JCI Antwerpen årets unga entrepreneur (2015), Belgiska energi och miljöpris Belgian Energy and Environmental Prize (2014), Agribex Gouden Hoef (2011)

Nominering: JCI årets unga entrepreneur i Flandern (2015)

Biogas är ett fantastiskt sätt att producera förnybar energi och en av de få för att producera den kontinuerligt. Så varför finns det då inte tusentals anläggningar i alla länder?

Denna fråga har lagt grunden till företaget Biolectric redan 2009. Efter installationen av en testanläggning 2011 startade Philippe Jans tillsammans med Jan Palmaers och Jonathan Schrauwen deras företag som fick ett avgörande stöd från familjen Westerlund från Taste Invest.

Flera innovationer och utvecklingar som grundas i all erfarenhet från deras anläggningar å ena sidan och återkoppling från deras kunder å andra sidan har lett till en stark produkt med hög driftsäkerhet och stark reducerat resursbehov för kunderna.

Just nu fokuserar Biolectric på en aktiv internationalisering med representation i snart 10 olika europeiska länder.