Hur funkar det?

En gård med 80 kor har ett årligt metanutsläpp från gödsel motsvarande ungefär 110 ton koldioxid.

Våra småskaliga anläggningar omsätter metan till grön el och värme, en miljöåtgärd som motsvarar 110 bilar mindre på våra vägar.

Anläggningen styrs automatiskt och dagligen pumpas en viss mängd gödsel in och ur rötkammaren. Rötningsprocessen producerar metan – biogas – som förbränns i en gasmotor. Här produceras båda el och värme som kan användas på gården.

Fördelarna

Du investerar

Eftersom det är dags att sänka elfakturan. Eftersom du redan har resurserna. Eftersom det passar din gård. Eftersom solen inte alltid skiner. Eftersom vinden inte alltid blåser.

Det lönar sig

Eftersom du kontinuerligt producerar grön el. Eftersom du inte är lika beroende av elpriserna längre. Eftersom du får tillgång till en massa gratis värme. Eftersom din gödsel blir mer flytande och lättspridd. Eftersom din gödsel tas upp mycket snabbare. Eftersom du håller dina fasta kostnader under kontroll.

Du bidrar på riktigt

Eftersom du minska din CO₂-avtryck. Eftersom du minskar luktproblem vid spridning. Eftersom du minskar metanustläpp till atmosfären. Eftersom du vill ta hänsyn till miljön. Eftersom du tänker på kommande generationer.

Gårdsegen gödsel till produktion av grön och förnybar energi

Ingen konkurrens mellan matproduktion och energiproduktion. Inga problem med extra lukt från andra substrat till gasproduktionen. Lokalt producerad gödsel, lokal produktion och förbrukning av energi. Inga extra transporter för substrat eller restprodukter. Gödsel är i princip en gratis resurs som finns på gården där du själv avgör kvalitén och tillgången. Du behöver inte förlita dig på andra leverantörer.

Påverkan från energipriserna

Egen elproduktion gör dig mer självständig och mindre känslig för högre energipriser. Du vet hur mycket du förbrukar och hur mycket du producerar. Energineutral är bra, försäljning av överskottsel ännu bättre. Korta återbetalningstider.

Fördelar med småskaliga, nyckelfärdiga anläggningar?

Inga långa tillståndsprocesser, inga komplicerade projekterings- och byggutredningar. Du sköter gården, vi sköter anläggningen. Anläggningen provkörs i fabrik och installeras på bara några dagar på din gård. På grund av en standardiserad byggprocess kan vi trycka ner priset och du får en intressant återbetalningstid.

Egenskaper

Du är övertygad!

Du ser liksom många andra att biogas är en självklarhet för lantbruk och vill installera en anläggning på din egen gård. Men du vill helst veta om det skulle fungera med dina specifika förutsättningar. Vi hjälper dig med tekniska frågor och tittar på dina specifika behov.

Vad krävs för en sådan anläggning?

Du behöver minst 3000 m³ flytgödsel per år och en yta på ungefär 200 m² på gården.

Du får från oss

En nyckelfärdig automatiserad biogasanläggning som dimensioneras efter dina lokal förutsättningar. Möjlighet att bli en småskalig elproducent med en anläggning som producerar el och värme från gårdens egen gödsel. Fjärrövervakning och support genom vårt egna system.

Är du nyfiken på hur vi bygger en anläggning på 2-3 dagar? Titta på videon!